Informacje dla rodziców - Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu

w Opolu
Przejdź do treści
Rodzice
INFORMACJE DLA RODZICÓW Współpraca z rodzicami
Informacja dotycząca ubezpieczenia NNW dzieci.

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 nasza placówka nie pośredniczy pomiędzy rodzicem a firmą ubezpieczeniową w zawieraniu umów ubezpieczenia  w zakresie NNW. Poniżej przedstawiamy oferty dwóch firm ubezpieczeniowych. Aby ubezpieczyć dziecko należy wejść na jedną z poniższych stron i postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

  1. Oferta Nord Partner Sp. z o.o.,  umożliwia zawarcie ubezpieczenia w jednym z dwóch towarzystw  ubezpieczeń tj. Uniqa TU S.A. lub InterRisk TU S.A. Każda z ofert  obejmuje 5  wariantów ubezpieczenia, zróżnicowanych pod względem zakresu  i wysokości składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 1  września 2018 r. pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta do 30  października 2018 r. Umowę zawiera się z wykorzystaniem platformy  internetowej znajdującej się pod adresem:
www.ubezpieczenieuczniow.pl - kod dostępu do oferty : B2JT5F

  1. Oferta Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A.,  umożliwia zawarcie ubezpieczenia w InterRisk TU S.A. w jednym z 6  wariantów, bazuje jednak na innych założeniach i schematach. Ochrona  ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 1 września 2018 r. pod warunkiem, że  umowa zostanie zawarta do dnia 15 października 2018 r. Umowę zawiera się  z wykorzystaniem platformy internetowej znajdującej się pod adresem:
www.ubezpieczenia.nau.pl – hasło: tmaj3318

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na wskazanych platformach internetowych.

W naszym przedszkolu, w każdym roku szkolnym organizujemy we wrześniu zebranie ogólne z rodzicami. Rada rodziców, wybrana na pierwszym  zebraniu, spotyka się średnio jeden raz w miesiącu, w zależności od potrzeb. Dla rodziców organizowane są zajęcia otwarte w grupach. Podczas zajęć otwartych rodzic ma okazję obserwować swoje dziecko na tle grupy rówieśniczej. Dla rodziców w każdym roku, organizujemy festyn z wodzirejem, integracyjne warsztaty o różnorodnej tematyce (plastyczne, ruchowe, muzyczne) a także uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty które mogą przebiegać w formie pikniku na łonie natury. Ponadto rodzice mogą uczestniczyć na terenie przedszkola w spotkaniach ze specjalistami Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zapoznając się z tematyką pomagajacą im rozwiązywać rodzinne problemy wychowawcze.
Wspieramy rodziców w profilaktyce przeciwpróchniczej ich dzieci. W przedszkolu organizujemy we wszystkich grupach systematyczne wizyty u stomatologa (przegląd i lakierowanie zębów).

  • Dziecko przyjęte do przedszkola powinno do niego regularnie  uczęszczać; przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z powodu choroby  dziecka lub ważnych innych powodów. Każdą nieobecność dziecka 6-letniego trwajacą powyżej 6-dni rodzic powinien pisemnie usprawiedliwić u nauczyciela w grupie. Spóźnienie dziecka w danym dniu zgłaszamy telefonicznie do godziny 8:30.
  • Dziecko przyprowadzone do przedszkola powinno być zdrowe.
  • Prosimy, aby zgłaszać wszystkie przypadki zachorowań dzieci na  choroby zakaźne. Po przebytej chorobie zakaźnej dziecka należy  przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko jest zdrowe  i może uczęszczać do przedszkola.
  • Rodzice zobowiązani są, dbać o czystość osobistą dziecka.
  • Dzieci nie powinny przynosić do przedszkola zabawek, słodyczy czy  różnych przedmiotów.
  • Prosimy, aby numery telefonów od rodziców, którymi dysponują nauczycielki, były zawsze aktualne i dostępne.


Copyright © 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści