Kadra - Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu

w Opolu
Przejdź do treści
ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która w roku szkolnym 2018/2019 pracuje w oparciu o następujący program wychowania przedszkolnego:
  • grupa I, IV, V: "Wokół przedszkola" autorki: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska wyd.MAC
  • grupa II "Od zabawy do nauki" autorki: Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Sikora-Banasik wyd. NOWA ERA
  • grupa III "Rozwój-wychowanie-edukacja" autorki: Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha wyd.NOWA ERA
 

Główne założenia Rocznego Programu Pracy wychowawczo-dydaktycznego naszego przedszkola w tym roku to:

  • Rozwijanie twórczej postawy dziecka i własnej ekspresji poprzez zabawy w teatr.
  • Propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.ZAJĘCIA DODATKOWE:


Agnieszka Odya - logopeda
Beata Hasik - gimnastyka korekcyjna
Wioletta Zadrożna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Monika Żółtowska - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Beata Hasik - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia korekcyjne wad postawy
NASZE ODDZIAŁY I NAUCZYCIELE:


 Grupa I BIEDRONKI
Dzieci 3 i 4-letnie
Nauczyciele pracujący w grupie:
Monika Żółtowska
Regina Chojna
Lucyna Dudek - dyrektor
Monika Żółtowska - język angielski

Grupa II ŻABKI
Dzieci 4-letnie
Nauczyciele pracujący w grupie:
Wioletta Zadrożna
Regina Chojna
Anna Kaniewska
Monika Żółtowska - język angielski

Grupa III SMERFY
Dzieci 4 i 5-letnie
Nauczyciele pracujący w grupie:
Agnieszka Odya
Anna Kaniewska
Anna Kaniewska - język angielski
Beata Hasik - religia

Grupa IV KRASNALE
Dzieci 5 i 6-letnie
Nauczyciele pracujący w grupie:
Beata Hasik
Lidia Sadowska
Anna Kaniewska - język angielski
Beata Hasik - religia


Grupa V SKRZATY
Dzieci 6-letnie
Nauczyciele pracujący w grupie:
Kornelia Kuc
Beata Nocoń
Anna Kaniewska - język angielski
Beata Hasik - religia
W naszej pracy z dziećmi wykorzystujemy także niekonwencjonalne metody pracy, organizując :
zajęcia ruchowe metodą R.R.W. Sherborne, zabawy integracyjne z elementami Pedagogiki Zabawy, zajęcia wspomagające rozwój umysłowy i edukację matematyczną z wykorzystaniem metod E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, bajkoterapię, elementy muzykoterapii i arteterapii, zajęcia wspomagające naukę czytania z wykorzystaniem elementów metody Glena Domana i Arciszewskiej.

Podstawa programowa jest realizowana w godzinach:   7.00 - 12.00
Copyright © 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści