Koronawirus procedura - Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu

Przejdź do treści
2020.05.17

Otwarcie Przedszkola Publicznego nr 42 w Opolu
Drodzy Rodzice !

         Informujemy, że od 18 maja 2020 roku nasze przedszkole będzie otwarte w godzinach 6:30 - 16:30. Do placówki przyjęte będą jedynie dzieci, których rodzice złożyli wcześniej oświadczenia  we wskazanym terminie, do dnia 13 maja. Prosimy o ścisłe stosowanie się do zasad określonych w procedurze funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 42 w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego.


Z poważaniem               
Lucyna Dudek               
Dyrektor Przedszkola Publicznego
nr 42 w Opolu                    2020.05.11

Otwarcie Przedszkola Publicznego nr 42 w Opolu
Drodzy Rodzice !

          Informuję , że przedszkole zostanie otwarte nie wcześniej niż 18 maja 2020 roku. Otwarcie będzie na zasadach określonych w Procedurze funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 42 w Opolu w stanie zagrożenia epidemiologicznego w związku z tym bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z treścią procedury.
Rodzice , którzy planują oddać dziecko do przedszkola proszę o złożenie oświadczenia (załącznika numer 2) stanowiącego integralną część procedury. Wypełnione i podpisane oświadczenie proszę przesłać na adres email: przedszkole@pp42.opole.pl lub złożyć w skrzynce pocztowej umieszczonej na bramce wejściowej przedszkola.
Oświadczenie należy przesłać do 13.05.2020 r. (środa) , a oryginał przynieść w pierwszym dniu oddania dziecka do przedszkola.
         Proszę mieć na uwadze, że ilość miejsc w przedszkolu jest ograniczona. Na chwilę obecną jest to 36 miejsc ( 3 grupy po 12 osób) , ale ilość ta może ulec zmianie w zależności od liczby obecnych pracowników. Grupy będą tworzone na podstawie zgłoszeń rodziców wg. zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu , co oznacza że zakwalifikowane dziecko może przebywać w grupie łączonej.


Z poważaniem               
Lucyna Dudek               
Dyrektor Przedszkola Publicznego
nr 42 w Opolu                  


Do pobrania Procedura oraz załączniki (Rodzice/prawni opiekunowie - załącznik nr 2)

Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu
tel. 77 454 50 75
e-mail:
przedszkole@pp42.opole.pl

Wróć do spisu treści