Witamy - Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu

Przedszkole Publiczne nr 42
Przejdź do treści

Menu główne:

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola dzieci w wieku od 3 do 6 lat ( w szczególnych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci 2,5 letnie ). Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą naszej wyjątkowej placówki. Dzieci mają do dyspozycji przestronne, bogato wyposażone sale dydaktyczne oraz profesjonalnie urządzony ogródek i plac zabaw.

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 42 w Opolu mgr Lucyna Dudek.

Przedszkole pracuje w godzinach 6:30 - 17:00. Realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego odbywa się w godzinach 7:00 - 12:00.

WIZJA PRZEDSZKOLA
Nasze przedszkole jest przedszkolem bezpiecznym, przyjaznym i otwartym na potrzeby wychowanków i oczekiwania ich rodziców. Absolwent naszego przedszkola jest samodzielny, twórczy w działaniu,sprawny fizycznie, wrażliwy na piękno sztuki i przyrody, aktywnie uczestniczący w jej ochronie, jest świadomy swojego pochodzenia oraz dumny z tego, że jest Polakiem. Nasz wychowanek jest wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające mu na odnoszenie sukcesów po rozpoczęciu edukacji szkolnej.


MISJA PRZEDSZKOLA
Chcemy, aby nasze przedszkole było miejscem radosnego, twórczego i bezpiecznego rozwoju dziecka. Chcemy, aby nasi wychowankowie umieli samodzielnie działać, aby rozwijali swoje zainteresowania i uzdolnienia, aby mieli możliwość obcowania ze sztuką, muzyką i literaturą. Chcemy, aby nasi wychowankowie byli dobrze przygotowani do wejścia na kolejny  stopień edukacji, aby odnosili same sukcesy i skutecznie rzdzili sobie z problemami. Chcemy, aby rodzice naszych wychowanków byli zadowoleni z naszej pracy, aby widzieli w nas partnerów i chętnie z nami współpracowali. Chcemy, aby wszyscy pracownicy znajdowali w pracy z małymi dziećmi zadowolenie i  satysfakcję, aby stale realizowali swoje niepowtarzalne pomysły i życiowe marzenia.


GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ROZWOJU PRZEDSZKOLA:
1.Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w przedszkolu.
2.Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
3.Diagnozowanie umiejętności dzieci.
4.Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola.
5.Wspieranie uzdolnień dzieci.

Chodząc do naszego przedszkola dziecko będzie:
  • bezpiecznie, wesoło i twórczo bawiło się z rówieśnikami  
  • rozwijało swoje potencjalne możliwości, uzdolnienia i zainteresowania  
  • uczyło się samodzielnego podejmowania decyzji i odpowiedzialności za własne działania
 

Zapoznamy dzieci z kulturą i sztuką regionu, z zabytkami naszego miasta i jego historią oraz krajami Unii Europejskiej. Nauczymy w jaki sposób dbać o własne zdrowie i jak zapobiegać degradacji środowiska przyrodniczego.
Dzięki nam dziecko posiądzie umiejętności i wiedzę gwarantującą  mu dobry start szkolny. Będziemy uczyć jak żyć z przyrodą w zgodzie, rozwijać postawy proekologiczne. Będziemy kształtować prawidłowe postawy społeczno moralne poprzez bajkoterapię.


 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego