Informacje dla rodziców - Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu

Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu

Sun
Opole
Polska
Przejdź do treści
Informacje dla rodziców
Plan dnia w przedszkolu
W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie zajęć edukacyjnych a swobodną zabawą podczas których dzieci korzystają z sal zabaw lub spędzają czas na świeżym powietrza
6:30– 8:15
Schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i kompensacyjnym, zabawy ruchowe, ze śpiewem, integracyjne, ćwiczenia poranne, logopedyczne i inne, prace porządkowe
8:15 – 8:30
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania
8:30 – 9:00
Śniadanie
9:00 – 9:30
Zabiegi higieniczne (w tym higiena jamy ustnej), przygotowanie do zajęć
9:30 – 10:00
Zajęcia planowo - organizowane przez nauczyciela, zabawy rytmiczne z elementami muzykoterapii i tańca, plastyczne, teatralne, ruchowe z wykorzystaniem zabaw Metodą Dobrego Startu i pedagogiki zabawy, ćwiczeń Weroniki Sherborne, pedagogiki zabawy i gimnastyki korekcyjnej, zabawy matematyczne z wykorzystaniem scenariuszy zajęć Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej zabawy z j. angielskim.
10:00 – 10:15
Drugie śniadanie
10:15 – 11:30
Różnorodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery
11:30 – 11:45
Zabiegi higieniczne przed posiłkiem
11:45 – 12:15
Obiad – pierwsze danie, zupa
12:15 – 14:00
Dzieci młodsze – odpoczynek poobiedni, relaksacja
Dzieci starsze – relaksacja, zabawy integracyjne, konstrukcyjne, planszowe, plastyczno-techniczne, wyjścia do ogrodu.
14:00 – 14:15
Zabiegi higieniczne przed posiłkiem
14:14 – 14:45
Obiad – drugie danie
14:45 – 17:00
Kontynuacja działalności edukacyjne, zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, pobyt na świeżym powietrzu.

Informacje ogólne
W naszym przedszkolu, w każdym roku szkolnym organizujemy we wrześniu zebranie ogólne z rodzicami. Rada rodziców, wybrana na pierwszym  zebraniu, spotyka się średnio jeden raz w miesiącu, w zależności od potrzeb. Dla rodziców organizowane są zajęcia otwarte w grupach. Podczas zajęć otwartych rodzic ma okazję obserwować swoje dziecko na tle grupy rówieśniczej. Dla rodziców w każdym roku, organizujemy festyn z wodzirejem, integracyjne warsztaty o różnorodnej tematyce (plastyczne, ruchowe, muzyczne) a także uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty które mogą przebiegać w formie pikniku na łonie natury. Ponadto rodzice mogą uczestniczyć na terenie przedszkola w spotkaniach ze specjalistami Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zapoznając się z tematyką pomagajacą im rozwiązywać rodzinne problemy wychowawcze.
Wspieramy rodziców w profilaktyce przeciwpróchniczej ich dzieci. W przedszkolu organizujemy we wszystkich grupach systematyczne wizyty u stomatologa (przegląd i lakierowanie zębów).
Dziecko przyjęte do przedszkola powinno do niego regularnie  uczęszczać; przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z powodu choroby  dziecka lub ważnych innych powodów. Każdą nieobecność dziecka 6-letniego trwajacą powyżej 6-dni rodzic powinien pisemnie usprawiedliwić u nauczyciela w grupie. Spóźnienie dziecka w danym dniu zgłaszamy telefonicznie do godziny 8:30. Dziecko przyprowadzone do przedszkola powinno być zdrowe.
Prosimy, aby zgłaszać wszystkie przypadki zachorowań dzieci na  choroby zakaźne. Po przebytej chorobie zakaźnej dziecka należy  przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko jest zdrowe  i może uczęszczać do przedszkola. Rodzice zobowiązani są, dbać o czystość osobistą dziecka. Dzieci nie powinny przynosić do przedszkola zabawek, słodyczy czy różnych przedmiotów. Prosimy, aby numery telefonów od rodziców, którymi dysponują nauczycielki, były zawsze aktualne i dostępne.

Wykaz obowiązujących procedur
Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu
tel. 77 454 50 75
e-mail:
przedszkole@pp42.opole.pl

Wróć do spisu treści