Kadra - Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu

Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu

Sun
Opole
Polska
Przejdź do treści
Nasze oddziały i nauczyciele
Nasze oddziały i nauczyciele

Grupa I Biedronki - dzieci 3 letnie
Beata Nocoń-Hyla
Karolina Borkowska
Lucyna Dudek
Beata Nocoń-Hyla - j. angielski

Grupa II Żabki - dzieci 4 letnie
Beata Hasik
Karolina Borkowska
Barbara Mindewicz-Seń
Monika Żółtowska - j. angielski
Klaudia Kopeć - nauczyciel wspomagający

Grupa III Smerfy - dzieci 5 letnie
Monika Żółtowska
Barbara Mindewicz-Seń
Beata Hasik - religia
Monika Żółtowska - j. angielski

Grupa IV Krasnale -dzieci 6 letnie
Wioletta Zadrożna
Halina Sadowska
Beata Hasik - religia
Beata Nocoń-Hyla - j. angielski
Beata Skorska - nauczyciel wspomagający

Grupa V Skrzaty - dzieci 5 i 6 letnie
Agnieszka Odya
Kornelia Kuc
Beata Hasik - religia
Beata Nocoń-Hyla - j. angielski
Program pracy

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która w roku szkolnym 2020/2021 pracuje w oparciu o następujący program wychowania przedszkolnego:

  • grupa  I, II "Od zabawy do  nauki" - program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki , autorki : Dorota Kucharska, Anna Pawłowska - Niedbała, Dorota Sikora-Banasik, Irena Zbroszczyk, wydawnictwo Nowa Era
  • grupa III, IV "Rozwój - Wychowanie - Edukacja" - program wychowania przedszkolnego (wychowanie w duchu wartości , uczenie uczenia się, indywidualizacja w praktyce), autorki : Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha , wydawnictwo Nowa Era
  • grupa V "Plac zabaw" -program wychowania przedszkolnego , autorki : Ewa Janus, wydawnictwo WSiP

Główne założenia Rocznego Programu Pracy wychowawczo-dydaktycznego naszego przedszkola w tym roku to:
  1. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i kształtowanie właściwych postaw moralnych dzieci.
  2. Propagowanie wśród dzieci prawidłowych nawyków higienicznych.

Zajęcia dodatkowe

  • zajęcia logopedyczne prowadzący: Agnieszka Odya, Monika Żółtowska
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzący: Beata Hasik, Wioletta Zadrożna
  • zajęcia rewalidacyjne prowadzący: Monika Żółtowska

Metody pracy

W naszej pracy z dziećmi wykorzystujemy także niekonwencjonalne metody pracy, organizując:

zajęcia ruchowe metodą R.R.W. Sherborne, zabawy integracyjne z elementami Pedagogiki Zabawy, zajęcia wspomagające rozwój umysłowy i edukację matematyczną z wykorzystaniem metod E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, bajkoterapię, elementy muzykoterapii i arteterapii, zajęcia wspomagające naukę czytania z wykorzystaniem elementów metody Glena Domana i Arciszewskiej.

Podstawa programowa jest realizowana w godzinach: 7.00-12.00

Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu
tel. 77 454 50 75
e-mail:
przedszkole@pp42.opole.pl

Wróć do spisu treści