Rekrutacja - Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu

Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu
Przejdź do treści
Rekrutacja
2020.05.08
Szanowni Państwo,

 
                   Informujemy iż dnia 11.05.2020 o godz.15 podane zostaną przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Listy zostaną udostępnione na terenie placówki Przedszkola Publicznego nr 42 w Opolu.

Informacje dot. wyników rekrutacji będzie można również uzyskać poprzez stronę internetową elektronicznego systemu rekrutacji korzystając z własnych danych uzyskanych podczas procesu rejestracji: Nabór2020.2020.04.29
Szanowni Państwo,

 
                   Informujemy iż dnia 30.04.2020 o godz.15 podane zostaną przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Listy zostaną udostępnione na terenie placówki Przedszkola Publicznego nr 42 w Opolu. Informacje dot. wyników rekrutacji będzie można również uzyskać poprzez stronę internetową elektronicznego systemu rekrutacji korzystając z własnych danych uzyskanych podczas procesu rejestracji: Nabór2020.

Zakwalifikowanie kandydata do danego przedszkola nie jest równoznaczne z  jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania  dziecka do tego przedszkola, poprzez złożenie w tym przedszkolu oświadczenia, tzw. potwierdzenia woli zapisu.


Szanowni Państwo,           
       
         
                 W związku rozpoczynającym się od  23 marca br. postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych na  rok 2020/2021, z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek  systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca br., informuję, że zmieniają się zasady przyjmowania dokumentacji w okresie 23 marca - 3 kwietnia br., tak by rodzice nie musieli jej dostarczać osobiście.            
               
               Skan wniosków i pozostałych dokumentów będzie można wysłać drogą mailową na adres placówki pierwszego wyboru. Rekomenduje  się by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie  zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym  mailu.           
        
              Dodatkowo,  w przypadku braku możliwości wystawienia przez pracodawcę lub  uczelnię/szkolę zaświadczenia o zatrudnieniu bądź uczeniu się w trybie  dziennym, dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia, które od dnia  23 marca br. będzie dostępne na stronie internetowej nabor.pcss.pl/opole.          
        
            W sytuacjach skrajnych lub w  przypadku napotkania niestandardowych przeszkód związanych z  przekazaniem dokumentacji, prośba o bezpośredni kontakt z Dyrektorem  przedszkola pierwszej preferencji.       Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym informatorem, który przybliży Państwu zasady i kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2020/2021 i może być pomocny w wypełnieniu i skompletowaniu wymaganych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w placówce.

Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu
tel. 77 454 50 75
e-mail:
przedszkole@pp42.opole.pl

Wróć do spisu treści