Ramowy rozkład dnia - Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu

Przejdź do treści
O nas
PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU
W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym staramy się  właściwie zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk  w trakcie zajęć edukacyjnych a swobodną zabawą podczas których dzieci korzystają z sal zabaw lub spędzają czas na świeżym powietrzu.
6:30– 8:15
Schodzenie  się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach zainteresowań, praca z  zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i  kompensacyjnym, zabawy ruchowe, ze śpiewem, integracyjne, ćwiczenia  poranne, logopedyczne i inne, prace porządkowe
8:15 – 8:30
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania
8:30 – 9:00
Śniadanie
9:00 – 9:30
Zabiegi higieniczne (w tym higiena jamy ustnej), przygotowanie do zajęć
9:30 – 10:00
Zajęcia  planowo - organizowane przez nauczyciela, zabawy rytmiczne z elementami muzykoterapii i tańca, plastyczne, teatralne, ruchowe z wykorzystaniem zabaw Metodą Dobrego Startu i pedagogiki zabawy, ćwiczeń Weroniki  Sherborne, pedagogiki zabawy i gimnastyki korekcyjnej, zabawy  matematyczne z wykorzystaniem scenariuszy zajęć Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej zabawy z j. angielskim.
10:00 – 10:15
Drugie śniadanie
10:15 – 11:30
Różnorodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery
11:30 – 11:45
Zabiegi higieniczne przed posiłkiem
11:45 – 12:15
Obiad – pierwsze danie, zupa
12:15 – 14:00
Dzieci młodsze – odpoczynek poobiedni, relaksacja
Dzieci starsze – relaksacja, zabawy integracyjne, konstrukcyjne, planszowe, plastyczno-techniczne, wyjścia do ogrodu.
14:00 – 14:15
Zabiegi higieniczne przed posiłkiem
14:14 – 14:45
Obiad – drugie danie
14:45 – 17:00
Kontynuacja  działalności edukacyjne, zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia  gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, zabawy dowolne wg  zainteresowań dzieci, pobyt na świeżym powietrzu.

Copyright © 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści